Naslovnica  > Kompetencije  > Oprema
Kontakt/Contact:

Padež 21

HR-10431 Sveta Nedelja

tel/fax: +385 1 3336 424

embrio e-mail

Oprema
Consoles Recorders Microphones Conversion Monitoring Outboard Accessories Audio software

Embrio Master 07/10/2010 3:53 pm

Oprema

Naša lista opreme je organizirana u 8 kategorija zbog preglednosti. Nastojimo da bude ažurirana. Ako imate kakvo pitanje, slobodno nam se obratite, jer nismo sve upisali, a niti ne vodimo listu opreme u dolasku. Za specijalane potrebe, molimo da nam najavite listu opreme koju želite koristiti ili koju želite donijeti u studio.

Električna struja je poput krvotoka, dobro napajanje je upravo životna energija za studio. Naš sustav napajanja je izgrađen od strogo odabranih materijala i doprinosi višem stupnju izvedbe opreme za finije poliranje zvuka.

U desnoj koloni odaberite kategoriju opreme koju želite pregledati.