Naslovnica  > Online  > Ostale usluge
Kontakt/Contact:

Padež 21

HR-10431 Sveta Nedelja

tel/fax: +385 1 3336 424

embrio e-mail

Embrio Master 25/11/2011 1:47 pm

Ostale usluge

Druge usluge:

U mogućnosti smo vam ponuditi ovjerene kopije od strane klijenta, ispravljanje faza, kompresiju/ekspanziju u vremenu traka, utjecanja na brzinu traka i dr. na vaš zahtjev.

Dolje su navedene neke od usluga koje bi klijenti mogli specijalno zatražiti.

Kompresija/limitiranje:

Korištenjem ove tehnike djelujemo na dinamiku vašeg audio materijala, možemo ga učiniti glasnijim, čak i ako su vrhovi nivoa (pikovi) podešeni na 0 dB. Korištenjem mikrodinamičkih procesa i modeliranjem tranzijenata, moguće je snimci udahnuti novu dimenziju i pokretljivost, a specijalnim saturacijama uobličiti poželjan sonični karakter.

Ekvalizacija:

Vršenjem ekvalizacijskih tehnika višepojasnih analognih i digitalnih uređaja možemo materijale frekvencijski uravnotežiti i pročistiti.

Restauracija:

Ovom tehnikom odstranjujemo zujanje, klikove ili druge anomalije koje su se pojavile tijekom snimanja ili protekom vremena na mediju na kojemu čuvate materijale.

Izmjena traka/Rezovi traka/Počeci, završeci i prelazi traka/Kompilacije traka (sa različitih medija)/Skračivanje i dr.:
U mogućnosti smo ponuditi vam različite zahvate na vašem audio materijalu, editirajući ga sa nekim od programa za takve zadatke.

DC offset ispravljanje:

DC offset anomalije ispravljamo upotrebom filtera i programskih alata. Takve anomalije, nastale prilikom usnimavanja, neispravnim prenosom podataka između digitalnih audio uređaja i dr., bitno smanjuju prostor za puni opseg dinamičkog potencijala.

Dodavanje efekata:

Možemo dodati efekte (npr. reverb, delay, chorus) vašim audio materijalima, M/S tehnikama i dinamičkim procesorima utjecati na količinu i kakvoču prirodnih refleksija u snimci originalnog izvora zvuka.

Podešavanje nivoa:

Nivoe vaših audio traka možemo podesiti na optimalne nivoe ili samo njihove određene djelove, te ako je potrebno automatizirati podešavanja njihovih glasnoča.

PQ-kodiranje/unos ISRC kodova:

Možemo napraviti, ispraviti ili provjeriti PQ/ISRC kodove na vašem audio master disku ili DDP file-u.

Unos „CD tekst“ podataka:

Informacije kao što su ime naziv umjetnika, albuma, traka i dr. Moguće je upisati na vaš audio CD, za potrebe prikaza na CD Player-ima koji imaju mogućnost prikaza CD TEXT-a.

Za korištenje Online usluge prijavite se na Vaš korisnički račun. Ako ste novi korisnik, koristite uslugu registracije za kreiranje novog računa.