Naslovnica  > Usluge  > Zvuk za film i video
Kontakt/Contact:

Padež 21

HR-10431 Sveta Nedelja

tel/fax: +385 1 3336 424

embrio e-mail

Embrio Master 07/12/2011 3:46 pm

Zvuk za film i video

Ništa na filmu više ne odaje dojam amateskog posla od lošeg zvuka. Možete imati odlično svijetlo, scenu, glumu.., ali ako imate loš zvuk, sve će se doimati neuvjerljivo.

Usluga zvuka za film i video povjerena je timu etabliranih profesionalaca u toj domeni.

Sve oko miksanja zvuka za film je vezano uz dobro kalibriranu sobu, a zatim miksanje po sluhu "sa prstima na klizačima". Mnogo poteza. Ravnoteža se postiže pažljivim slušanjem, jasnom vizijom i puno teškog rada.

Pročitajte članke vezane za zvuk na filmu i videu:

Sound design

Voice over

Glazbena proizvodnja